Tapu Devri Nasıl Yapılır? 2021 Güncel Tapu Devri Prosedürleri

Emlak alım satım sürecindeki en önemli adım olan tapu devir süreci, satın alınması planlanan gayrimenkulün el değiştireceğinin tasdik edildiği süreç olarak öne çıkar. Gayrimenkul satınalmayı planlayanlar için “Tapu devri nasıl yapılır?” sorusunun cevabı oldukça nettir. Covid-19 salgınından sonra satıma ilişkin devir ve ferağ prosedürleri kolaylaştırılmıştır. Resmi bir işlem olan tapu devri, online ortamda tamamen hukuki bir çerçevede gerçekleşir. Tapuda devir işlemi tamamlanmadan imzalanan satış sözleşmeleri, mülkiyetin resmi olarak satın alan kişiye aktarılması için yeterli değildir. Bu yüzden mülkiyetin aktarılmasıadına, tapu devri için gerekli belgeleri online olarak teslim edip gerekli işlemlerin yapılması gerekir.

2021 Online Tapu Devri için Randevu Nasıl Alınır?

Pandemi sürecinde bürokraside yaşanan hızlı dijitalleşme, tapu devri gibi resmi süreçleri de etkiledi. Eskisine göre oldukça kolay olan yeni düzenleme kapsamında tapu devri yapmak isteyen kullanıcılar ilgili adres üzerinden randevu alarak birçok işlemi online halledebilirler. Online tapu devri yapmak isteyen kullanıcılar web tapu adresine girip ilgili evrakları taratıp veri tabanına belgeleri ve bilgileri yükleyebilirler. Belge işlemleri tamamlandıktan sonra tapuya sadece harç ödemesi ve imza için gidilir. Bu işlem için yine web tapu üzerinden randevu alınması gerekir.Randevu işlemi kapsamında ilgili tarihte tapuya gidilerek tapu devri harcınakit veya havale/EFT yöntemi ile yatırılır. Son olarak da karşılıklı imzalaratılarak tapu devri işlemi gerçekleştirilmiş olur.

Emlak Satın Alım Sürecinde Tapu Devri için Gerekli Olan Belgeler

Tapu devri işlemlerinin tamamlanması adına online olarak ibraz edilmesi gereken bazı belgeler mevcuttur. Tamamen online ortama yükleneceklerinden belgelerin iyi taratılmış ve anlaşılabilir olmaları gerekir. Aynı şekilde devir yapacak olan kişilerin belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme yüklemeleri de önemlidir. Tapu devri için gerekli olan belgeler ise şu liste dahilinde sıralanabilir:

  • Tapu belgesinin aslı ya da fotokopi çıktısı
  • Nüfus cüzdanı
  • Gayrimenkulün Vergi borcu olmadığına dair belge
  • Bina vasfındaki taşınmazlar için zorunlu deprem sigortası- DASK poliçesi
  • İlgili belediyeden alınmış emlak vergisi değerini içeren rayiç değer yazısı

Bunların haricinde emlak satın alım süreci vekaletle takip edilecekse noterde düzenleme şeklinde hazırlanan vekalet aslının da getirilmesi veya web tapu’ya yüklenmesi gerekmektedir.

2021 Tapu Devri Ücreti Nedir?

En çok merak edilen konu başlıklarındanolan tapu devir masrafları 2021 güncel harç ve prosedürlerine göre belirlenir. 2021 yılı için tapu harcı yüzdesel olarak toplam satış bedelinin %4’ü üzerinden hesap edilir ve ödenir.  Bedel genel olarak yarı yarıya hem satıcıdan hem de alıcıdan tahsil edilecek şekilde hesaplanır. Fakat taraflar bu konuda inisiyatif kullanarak tapu devri ücreti ile alakalı anlaşma sağlayabilmektedirler. Resmi olarak sürecin tamamlanabilmesi adına hesaplamaların yapılıp tapu harcının ödenmesi elzemdir. Tapu harcı dışında 2021 yılı için 385 TL tapu devri döner sermaye ücreti ödenir.